هزینه خدمات ثبت برند

هزینه ثبت برند

ردیف عنوان خدمت توضیحات هزینه خدمات  ( به تومان )
1 ثبت برند تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره ثبت برند یا لوگو در یک طبقه 1،450،000
2 هزینه قانونی روزنامه رسمی اول ( آگهی تقاضای ثبت ) حداقل هزینه با توجه به توصیف برند و تعداد خطوط روزنامه رسمی 300،000
3 هزینه قانونی روزنامه رسمی دوم ( آگهی رسمی ثبت ) حداقل هزینه با توجه به توصیف برند و تعداد خطوط روزنامه رسمی 300،000

سامانه ثبت علامت تجاری

——————————————————————-

در کلیه مراحل ثبت کارشناسان ثبت وکلای شهر جهت مشاوره و پیگیری امور ثبت در کنارتان هستند