ثبت شرکت آنلاین

مراحل ثبت شرکت

مرحله اول:

شما می توانید  سفارش ثبت شرکت  خود را به صورت تلفنی ، حضوری  و  آنلاین  تقاضا  نمایید.

تلگرام  :  https://t.me/vokalashahr     –    09153204012

ایمیل  :  info@vokalashahr.ir

 پلتفرم گفتگوی انلاین رایچت  سایت  www.vokalashahr.ir   

مرحله دوم:

تکمیل مدارک

جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.

جهت سهولت کار می توانید برخی  مدارک را  با هماهنگی از طریق          تلگرام  :  https://t.me/vokalashahr     –    09153204012 ارسال کنید . 

مرحله سوم

تأیید نام

در این مرحله نام های پیشنهادی شما (با رعایت اولویت) به اداره مربوطه ارسال می شود و چنانچه مطابق با شرایط زیر باشد یک نام برای شرکت تان تأیید می شود.

چنانچه در انتخاب نام شرکت مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران ثبت وکلای شهر تماس حاصل نمایید.

نکات انتخاب نام

چند نام با توجه به اینکه:

الف– نام خارجی نباشد

ب- سابقه ثبت نداشته باشد

پ- دارای معنا ومفهوم باشد

ت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

مرحلــــه چهارم

امضای اوراق

در این مرحله می بایست  اساسنامه و اظهارنامه /تقاضانامه و صورتجلسه موسسین  و  هیات مدیره توسط متقاضی  اخذ و به امضاء اعضای ذی سمت برساند .

مرحله پنجم

تشکیل پرونده

مدارک مربوطه  برابر چک  لیست مربوطه  کنترل  و  نهایتا  توسط پست به اداره ثبت شرکتهای مرجع مربوطه ارسال  و ثبت می شود.

مرحله ششم

کارشناسی

کارشناس اداره ثبت  مرجع مربوطه با توجه به مدارک ارسالی موجود ، پرونده را کارشناسی و اعلام نظر می کند. در صورت اخطار احتمالی ، پرونده  مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.

مرحله هفتم:

تحویل اسناد شرکت

پس  از صدور پیشنویس از سوی اداره ثبت مربوطه ، مراتب به متقاضی یا وکیل اعلام  تا جهت امضای ذیل دفاتر الکترونیکی ثبت و انجام پروسه داخل اداره ثبت اقدامات لازم را معمول دارد  . و نهایتا  نسبت  به اخذ آگهی تأسیس اقدام نماید . حالا شرکت شما ثبت شده است .

پس از پایان کار،  مدارک و موارد زیر توسط اداره ثبت مرجع مربوطه از طریق پست به آدرس متقاضی ارسال خواهد شد .  (تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه  موسسین و هیئت مدیره)

سامانه ثبت شرکت ها

——————————————————————-

پرداخت آنلاین هزینه خدمات

در کلیه مراحل ثبت کارشناسان ثبت وکلای شهر جهت مشاوره و پیگیری امور ثبت در کنارتان هستند 

———————————————-

اقدامات قانونی متصوره بعد از ثبت 

پرداخت حق تمبر سرمایه

پرداخت نیم در هزار حق تمبر سرمایه ثبتی ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت قاونی  ( پرداخت آنلاین )

پلمپ دفاتر تجاری  

درخصوص اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس متقاضیان می بایست بلافاصله جهت سال مالی جاری و سال مالی بعد خود درخواست پلمب دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند.بدیهی است هرگونه مسئولیت عدم پلمب دفاتر طبق قانون با مدیران آنها خواهد بود.

تشکیل پرونده دارایی 

نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی