شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت سهامی را چنین تعریف می کند : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد، که هر قسمت آن را سهم می نامند. منظور از مبلغ اسمی سهام هر صاحب سهم، کل مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است. مسئولیت هر صاحب سهم در بدهی های شرکت، محدود به همان مبلغ سرمایه اوست.

انواع شرکت سهامی :

ماده ۴. ل.ا.ق.ت بیان می دارد : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :

  1. شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود.
  2. شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراًتوسط مردم تأمین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

بنا به شرحی که گذشت مشخصات هریک از انواع شرکت های سهامی به شرح زیر می باشد :

مدارک لازم  برای ثبت شرکت سهامی خاص 

1-دو نسخه اظهارنامه تکميل شده

2-دو نسخه اساسنامه تکميل شده

3-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي

4-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه) همراه با فيش واريزي

5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان

7-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان

8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

9-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره تکميل شده

10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

ویژگی های ثبت شرکت سهامی خاص

  1. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.
  2. سرمایه شرکت سهامی خاص به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
  3. سرمایه شرکت حداقل باید یک میلیون ریال باشد.
  4. هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل باید از ۵ نفر باشد.
  5. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
  6. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد :

ـ ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

ـ تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

ـ تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص

ـ فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

ـ تصویر شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

ـ درصورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده و کپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت( تهیه شده از مراکز پلیس+ ۱۰)

ـ در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه تصویر برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)

ـ ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور مؤظفی حقوق دریافت نمی دارند.

ـ ارائه اصل وکالتنامه یا فتوکپی برابر اصل و کالتنامه

ـ ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت.

ـ ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

ـ ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت درهیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی، ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم، مستثنی است.

مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت :

ماده ۱۱۱_ اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :

۱. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

۲. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ( جرم ها) ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه های که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس(سرقت)، تدلیس(فریب کاری)،تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.

تبصره _ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول محتوا این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

ماده ۱۲۶_ اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف مضمون این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.

———————————————————-

مراحل ثبت شرکت

مرحله اول:

سفارش ثبت

شما می توانید  سفارش ثبت شرکت  خود را به صورت تلفنی ، حضوری  و  آنلاین  تقاضا  نمایید.

تلگرام  :  https://t.me/vokalashahr     –    09153204012

ایمیل  :  info@vokalashahr.ir

 پلتفرم گفتگوی انلاین رایچت  سایت  www.vokalashahr.ir   

مرحله دوم:

تکمیل مدارک

جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.

جهت سهولت کار می توانید برخی  مدارک را  با هماهنگی از طریق          تلگرام  :  https://t.me/vokalashahr     –    09153204012 ارسال کنید . 

مرحله سوم

تأیید نام

در این مرحله نام های پیشنهادی شما (با رعایت اولویت) به اداره مربوطه ارسال می شود و چنانچه مطابق با شرایط زیر باشد یک نام برای شرکت تان تأیید می شود.

چنانچه در انتخاب نام شرکت مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران ثبت وکلای شهر تماس حاصل نمایید.

نکات انتخاب نام

چند نام با توجه به اینکه:

الف– نام خارجی نباشد

ب- سابقه ثبت نداشته باشد

پ- دارای معنا ومفهوم باشد

ت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

مرحلــــه چهارم

امضای اوراق

در این مرحله می بایست  اساسنامه و اظهارنامه /تقاضانامه و صورتجلسه موسسین  و  هیات مدیره توسط متقاضی  اخذ و به امضاء اعضای ذی سمت برساند .

مرحله پنجم

تشکیل پرونده

مدارک مربوطه  برابر چک  لیست مربوطه  کنترل  و  نهایتا  توسط پست به اداره ثبت شرکتهای مرجع مربوطه ارسال  و ثبت می شود.

مرحله ششم

کارشناسی

کارشناس اداره ثبت  مرجع مربوطه با توجه به مدارک ارسالی موجود ، پرونده را کارشناسی و اعلام نظر می کند. در صورت اخطار احتمالی ، پرونده  مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.

مرحله هفتم:

تحویل اسناد شرکت

پس  از صدور پیشنویس از سوی اداره ثبت مربوطه ، مراتب به متقاضی یا وکیل اعلام  تا جهت امضای ذیل دفاتر الکترونیکی ثبت و انجام پروسه داخل اداره ثبت اقدامات لازم را معمول دارد  . و نهایتا  نسبت  به اخذ آگهی تأسیس اقدام نماید . حالا شرکت شما ثبت شده است .

پس از پایان کار،  مدارک و موارد زیر توسط اداره ثبت مرجع مربوطه از طریق پست به آدرس متقاضی ارسال خواهد شد .  (تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه  موسسین و هیئت مدیره)

 

ثبت آنلاین شرکت با مسئولیت محدود

————————————————–

هزینه ثبت شرکت  

ردیف عنوان خدمت توضیحات هزینه خدمات  ( به تومان )
1 ثبت شرکت تا دریافت پیشنویس  آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، تعیین نام ، پیگیری و مشاوره برای حداقل شرایط 450،000
2 پلمپ دفاتر تجارتی برای حداقل  1 جلد دفتر 50 برگی  روزنامه و کل 150،000
3 هزینه قانونی آگهی روزنامه رسمی  تاسیس برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور
4 هزینه قانونی آگهی روزنامه کثیرالنتشار تاسیس برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار   برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار  

سامانه ثبت شرکت ها

——————————————————————-

پرداخت آنلاین هزینه خدمات

در کلیه مراحل ثبت کارشناسان ثبت وکلای شهر جهت مشاوره و پیگیری امور ثبت در کنارتان هستند 

———————————————-

اقدامات قانونی متصوره بعد از ثبت 

پرداخت حق تمبر سرمایه

پرداخت نیم در هزار حق تمبر سرمایه ثبتی ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت قاونی  ( پرداخت آنلاین )

پلمپ دفاتر تجاری  

درخصوص اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس متقاضیان می بایست بلافاصله جهت سال مالی جاری و سال مالی بعد خود درخواست پلمب دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند.بدیهی است هرگونه مسئولیت عدم پلمب دفاتر طبق قانون با مدیران آنها خواهد بود.

تشکیل پرونده دارایی 

نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

ثبت آنلاین شرکت با مسئولیت محدود

————————————————–