مرور زمان در مسائل کیفری و مدنی

از نظر قانونی مرور زمان در مسائل کیفری، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان‎پذیر نمی‎باشد.به‎طور نمونه، در خصوص حق شکایت…

ادامه مطلب

فرآیــند داوری

فرآیــند داوری الف) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده…

ادامه مطلب

مزایای داوری

برخی از مزایای داوری سازمانی عبارتند از 1)      اکرام اطراف دعوی به هر دلیل و توجیهی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی­ گیرد. مراجعه کننده فارغ از اینکه…

ادامه مطلب