مرور زمان در مسائل کیفری و مدنی

از نظر قانونی مرور زمان در مسائل کیفری، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان‎پذیر نمی‎باشد.به‎طور نمونه، در خصوص حق شکایت…

ادامه مطلب

فرآیــند داوری

فرآیــند داوری الف) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده…

ادامه مطلب

مزایای داوری

برخی از مزایای داوری سازمانی عبارتند از 1)      اکرام اطراف دعوی به هر دلیل و توجیهی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی­ گیرد. مراجعه کننده فارغ از اینکه…

ادامه مطلب

قوانین داوری

ماده 116- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات…

ادامه مطلب

فرآیــند داوری

فرآیــند داوری: الف) اشخاص می‌توانند پیش از بروز اختلاف و یا پس از آن، اختلافات خود را با توافق یکدیگر به داوری ارجاع دهند. چنین توافقی می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی طرفین و یا اساسنامه شرکت گنجانده…

ادامه مطلب

شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به « موسسه حقوقی وکلای شهر » ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با…

ادامه مطلب

تغيير نام و نام خانوادگي

نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشد : بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .  1 –…

ادامه مطلب