نمونه تقاضانامه شرکت با مسئوليت محدود

نمونه تقاضانامه شرکت با مسئوليت محدود   تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود با مشخصات ذیل تقاضا می گردد نام :  شركت با مسئوليت محدود موضوع فعالیت : …………………………………………………. ………………………………………………. …………………………………………………… مبدا تشکیل شرکت : ایران مدت فعالیت : از…

ادامه مطلب

نمونه شرکتنامه شرکت با مسئوليت محدود

نمونه شرکتنامه شرکت با مسئوليت محدود   شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی ثبت شركت با مسئوليت محدود با مشخصات ذیل تقاضا می گردد نام :  شركت با مسئوليت محدود موضوع فعالیت : ………………………………………………………… …………………………………………………………. …………………………………………………… مبدا تشکیل شرکت : ایران مدت…

ادامه مطلب

نمونه صورتجلسات ثبت شرکت با مسئوليت محدود

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شركت با مسئوليت محدود جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت راس ساعت …………………….مورخ ………………………… در محل قانونی شرکت با حضور کلیه شرکا تشکیل  گردید و بعد از رسمیت یافتن جلسه به شرح زیر تصمیم گیری به عمل…

ادامه مطلب

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا این بخشنامه در تاریخ 1397/07/22 طی نامه شماره 100-34859-9000 توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.  

استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد

    استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی امکان پذیر شد هموطنان گرامی از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع…

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادت ناشی از وسایل نقلیه  این مقرره…

ادامه مطلب

شرکت سهامی خاص

مدارک لازم  برای ثبت شرکت سهامی خاص  1-دو نسخه اظهارنامه تکميل شده 2-دو نسخه اساسنامه تکميل شده 3-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي 4-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35%…

ادامه مطلب

شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود 1.حداقل تعداد شركا در شركت مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت) 2. حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یك میلیون ریال…

ادامه مطلب

موسسه ی غیر تجاری

موسسه ی غیر تجاری چیست؟ هر گاه چند شریک بخواهند برای فعالیت غیر تجاری خود نظیر فعالیتهای خدماتی و مشاوره ای شرکتی را ثبت کنند. باید به عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت برسانند. در واقع موسسات غیر تجاری به…

ادامه مطلب